3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

  1. การดูแลบุหรี่ไฟฟ้า kardinalstick เติมน้ำยา การดูแลรักษาและทำความสะอาดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะเรารู้กันดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าสร้างมาเพื่อเป็นอุปกรณ์สูบที่สามารถใช้ซ้ำได้ ทำให้การดูแลความสะอาดจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการรักษาตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าและเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วย
  1. บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน บางคนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายต่อสุขภาพ เพราะได้ตัดการเผาไหม้ออกไปแล้ว แต่ความจริงนั้นสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถทำให้ร่างกายเกิดโรคได้เช่นเดียวกัน ทั้งนิโคตินที่ก็มีผลต่อสมองและระบบประสาท อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบ ก็ยังสามารถสร้างผลเสียให้กับร่างกายได้ด้วยเช่นกัน
  1. บุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เสพติดได้ บุหรี่ไฟฟ้าบางท่านอาจเชื่อว่าสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็มีส่วนประกอบของนิโคตินเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้สูบก็สามารถเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้เช่นกันเดียวนั่นเอง